Žiacka školská rada


Preambula

SĽUBUJEM,
že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi v škole. 

Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií školy. Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka. Budem zapájať svoju triedu do akcií školy, budem im informácie zo zasadnutí vždy pravdivé odovzdávať. Budem spolupracovať so svojim triednym učiteľom.

Zástupca Tvojej triedy zodpovedá za SVOJU triedu. Ak máš akýkoľvek problém, návrh na konkrétnu akciu školy, povedz to jemu.
Pedagogický koordinátor žiackej školskej rady
Mgr. Bibiana Kasanová

Členovia žiackej školskej rady v školskom roku 2020/2021

IV. trieda
Hana Ťavodová
V. trieda
Adriána Rábotová
Nela Kučerová

VI. trieda
Emma Povalačová
Sofia Melicherčíková
VII. trieda
Natália Babicová - zapisovateľka
Ema Igriniová
VIII. trieda
Kristína Novodomcová
Nina Pramuková
- podpredseda
IX. trieda
Vanessa Pozorová - predseda
Dávid StražovecDokument - Žiacka školská rada - štatút | PDF | 256 kB |


Dokument - Plán práce žiackej školskej rady 2019/2020 | PDF | 152 kB |