ÚSPECHY ŽIAKOV NAŠEJ ŠKOLY


ŠKOLSKÝ ROK 2018-2019
ŠKOLSKÝ ROK 2016-2017

ŠKOLSKÝ ROK 2015-2016Úspechy žiakov školy v školskom roku 2015/2016 - tabuľka


ŠKOLSKÝ ROK 2014-2015


Úspechy žiakov školy v školskom roku 2014/2015 - správa

Úspechy žiakov školy v školskom roku 2014/2015 - tabuľka


BIOLOGICKÁ  OLYMPIÁDA

 

Dňa 14. 5. 2015 sa Jakub Poničan, žiak 6. ročníka ZŠ s MŠ Mateja Bela – Funtíka v Očovej zúčastnil v CVČ Domino vo Zvolene na okresnom kole 49. ročníka biologickej olympiády, kategória D (žiaci 6. a 7. ročníka). Vo vedomostnej súťaži obsadil 4. miesto.

V projektovej súťaži, ktorá pozostávala zo spracovania úlohy, vytvorenia fotodokumentácie a písomného spracovania témy, získal 1. miesto. Jakub si ako projektovú úlohu zvolil zmapovanie živočíšnych druhov v časti toku Hučavy, ktorá preteká cez Očovú a chotárom Očovej. Pri terénnom pozorovaní  objavil dosť šokujúce skutočnosti o toku našej riečky a v závere práce sa rozhodol navrhnúť riešenia a apelovať na myslenie a konanie spoluobčanov, pretože ľudia sú zodpovední za znečistenie Hučavy  a ľudia majú možnosť prispieť k zlepšeniu aktuálneho stavu.

Jakubovi blahoželáme k úspechu a jeho aktuálnu prácu ponúkame na zamyslenie všetkým, ktorí prejavia záujem.

                                                                                                   PaedDr. Anna Sojková

 Projekt Hučava        Prezentácia Hučava