SPRÁVY O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
       JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY


Základná škola - 2018/2019  Príloha 1  Komentár
Základná škola - 2017/2018  Komentár
 

Základná škola - 2016/2017  Príloha 1  Komentár
  Úspechy žiakov           
             Základná škola - 2015/2016  Príloha 1  Komentár
             Základná škola - 2014/2015  Príloha 1
             Základná škola - 2013/2014  Príloha 1
             Základná škola - 2012/2013  Príloha 1
             Základná škola - 2011/2012  Príloha 1
             Základná škola - 2010/2011
             Základná škola - 2009/2010
             Základná škola - 2007/2008

   
           
            Základná škola - Ekonomické ukazovatele - 2016/2017
            Základná škola - Ekonomické ukazovatele - 2015/2016
            Základná škola - Ekonomické ukazovatele - 2014/2015
            Základná škola - Ekonomické ukazovatele - 2013/2014
            Základná škola - Ekonomické ukazovatele - 2012/2013
            Základná škola - Ekonomické ukazovatele - 2011/2012
            Základná škola - Ekonomické ukazovatele - 2010/2011

                                                       
        Materská škola - 2018/2019       
        Materská škola - 2017/2018
      
        Materská škola - 2016/2017
      
        Materská škola - 2015/2016

        Materská škola - 2014/2015
        Materská škola - 2013/2014
        Materská škola - 2012/2013
        Materská škola - 2011/2012
        Materská škola - 2010/2011