Školská knižnica sa nachádza na 1. poschodí budovy základnej školy

Výpožičný čas: utorok od 11,00 hod. - 13,00 hod.

Knižnicu vedie Mgr. Lenka Fiľová

Plán práce školskej knižnice v školskom roku 2019/2020
 

Knižničný a výpožičný poriadok