Školská knižnica sa nachádza na 1. poschodí budovy základnej školy

Výpožičný čas: utorok 11,30 hod. - 13,30 hod.

Knižnicu vedie Mgr. Lenka Fiľová

Plán práce školskej knižnice v školskom roku 2020/2021
 

Knižničný a výpožičný poriadok