ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ  (ŠKD)


  


 


Trieda v ŠKD je určená na                                                 
   - esteticko-výchovné ZČ
   - pracovné činnosti
   - kultúrne činnosti (TV)
   - PNV a taktiež prezentácie detských prác
           Herňa ŠKD.  Veľká výhoda nášho klubu je, že deti si môžu nechávať svoje práce, modely zo stavebníc zložené na koberci, na chodbe v poličkách.


     


V rámci rekreačných činností využívame viacúčelové športové ihrisko.
K rozvoju pohybovej aktivity patria aj preliezačky a asfaltové ihrisko.


   
  

Dokument - Prezentácia - ŠKD | PPT | 11 MB |