PREHLÁSENIE O PRÍSTUPNOSTI

Webové sídlo Základnej školy s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej
je vytvorené s maximálnym ohľadom na prístupnosť v zmysle
Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.


Dokumenty na stiahnutie sú poskytnuté v povolenom formáte PDF.

Veľkosť písma je v relatívnych jednotkách a je ho možné zmenšovať a zväčšovať
pomocou klávesových skratiek CTRL + - a CTRL + +. Farebnosť bola zvolená
na dostatočný kontrast.


Podporované internetové prehliadače:
Internet Explorer, Mozilla Firefox a Google Chrome.


Otázky ohľadom obsahu webovej stránky adresujte na: zsocova@zsocova.edu.sk.