RADA ŠKOLY PRI ZŠ S MŠ MATEJA BELA FUNTÍKA V OČOVEJ
   NA OBDOBIE 14. 01. 2017 - 13. 01. 2021
Bc. Denisa Ťavodová
zvolená za rodičov ZŠ
Jaroslav Sás zvolený za rodičov ZŠ
Ing. Miloš Kubinyi
zvolený za rodičov ZŠ - predseda
Ing. Mária Binderová
zvolená za rodičov MŠ
PhDr. PaedDr. Roman Stadtrucker, PhD. zvolený za pedagogických zamestnancov ZŠ
Ing. Ingrid Poničanová
zvolená za nepedagogických zamestnancov ZŠ a MŠ - tajomníčka
Mária Mazúchová
zvolená za pedagogických zamestnancov MŠ
Pavel Gajdoš
delegovaný zástupca zriaďovateľa
Peter Sámeľ
delegovaný zástupca zriaďovateľa
Anna Výbohová delegovaná zástupkyňa zriaďovateľa
Marcel Juhaniak
delegovaný zástupca zriaďovateľa
   
      Štatút Rady školy | PDF | 323 kB |

    V prípade skončenia mandátu niektorého člena z reálnych dôvodov, bude kooptáciou alebo delegovaním Rada školy doplnená.

   
    OBČIANSKE ZDRUŽENIE
-
Združenie rodičov a priateľov školy (Výbor ZRPŠ) v šk. roku 2019/2020
Pavel Bízik
IX. trieda
Bc. Ľubomír Celík VIII. trieda
MUDr. Ivana Gutzelnig VII. trieda - hospodárka
Aneta Mikulčíková VI. trieda - zapisovateľka
Mgr. Jana Bogárová V. trieda - podpredseda
Marcel Juhaniak IV. trieda
Gabriela Torkošová III. trieda
Ing. Pavel Holík II. trieda - predseda
Ivana Selecká
I. trieda
   
    Stanovy OZ ZRPŠ
| PDF | 6 179 kB |