Fotogaléria podujatí materskej školy

Fotogaléria aktualizovaná: 21. 09. 2020

Materská škola

 • Adresa: Palárika 454/2, 962 23 Očová, Tel.: 045/534 93 95
 • Materská škola je prevádzke v pracovných dňoch od 6,15 hod. do 16,30 hod.

Pedagogickí zamestnanci

 •  Mgr. Lenka Hulinová - zástupca riaditeľa školy pre MŠ
 •  Jana Chamulová
 •  Jana Mazúchová
 •  Mária Mazúchová
 •  Mgr. Iveta Chamulová
 •  Bc. Viera Smutná

Časový harmonogram podávania jedla

 •  Desiata:       08,50 – 09,40 hod.
 •  Obed:          11,15 – 12,10 hod.
 •  Olovrant:     14,30 – 15,00 hod.

Jedálny lístok MŠ


A K T U Á L N E    O Z N A M Y


Dokumenty

Informácie PMZ 2013-2014  | PDF | 209 kB |
Nový Školský poriadok platný od 1. januára 2020
| PDF | 691 kB |
Smernica 2/2013 | PDF |   80 kB |
Inovovaný ŠkVP 2016                            
| PDF |  304 kB |


              Odovzdávanie detí z MŠ do 1. roč. ZŠ              Prvé dni v MŠ                             Babičkina záhrada

        

             
                                                                              
       Fotografie uložené na úložisku OneDrive             Fotoprezentácie vo formáte wmv na úložisku

                                                       
         

Vianočný koncert (2013)