Organizácia
Adresa
IČO
DIČ
E-mail - škola používa len jednu e-mailovú adresu

Webové sídlo školy
Elektronická podateľňa školy

Riaditeľka školy
Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ
Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ
Ekonómka školy
Administrátor a správca obsahu webového sídla

Telefón - Základná škola
Telefón - Materská škola
Telefón - Školská jedáleň

GPS
Google


Obec Očová sa nachádza v Banskobystrickom kraji,
v okrese Zvolen.

Vzdialenosť Očová - Zvolen cca 15 km
Vzdialenosť Očová - Banská Bystrica cca 30 km
Vzdialenosť Očová - Žiar nad Hronom cca 40 km
Vzdialenosť Očová - Lučenec cca 50 km


Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka
Ul. ČSA 109/91, 962 23 Očová
37 833 740
2021 668 671
zsocova.edu(zavináč)gmail.com

www.zsocova.edu.sk
www.slovensko.sk

Ing. Bibiána Pivolusková
PaedDr. Melánia Vargová
Mgr. Lenka Hulinová
Ing. Ingrid Poničanová
PhDr. PaedDr. Roman Stadtrucker, PhD.

045/534 90 93, 045/534 90 75, 045/534 90 76
045/534 93 95
045/534 92 25

48.600321° / 19.287542°  alebo  48°36.019
/ 19°17.253’
Mapa na stránke Google mapy