A K T U Á L N E     O Z N A M YDôležité upozornenie - uzavretie školy od 30. marca 2020 do odvolania


Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.   

Rovnako tak určil nové termíny podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy, zápisov zo základnej školy, podávania prihlášok na stredné školy, prijímacích skúšok na stredné školy, ústnych maturít a záverečných skúšok, ako aj prijímacích skúšok na základné umelecké školy.


Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR - celé znenie


Pokyny pre žiakov k samoštúdiu počas prerušeného vyučovania


USMERNENIA - KORONAVÍRUS COVID-19Usmernenie č. 2 MŠVVaŠ SR - koronavírus COVID-19

Usmernenie č. 3 MŠVVaŠ SR - koronavírus COVID-19

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - Školská jedáleň

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ - primárne vzdelávanieSúvisiace dokumenty na stiahnutie vo formáte pdf:


Informácia k zápisu ** Kritériá na prijatie ** Žiadosť o prijatie ** Dotazník

 ** Aktivity základnej školy ** U nás v škole - fotogaléria


2 % pre zvýšenie kvality vzdelávania Vašich detí

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej škole
darovaním 2 % z dane!

Vaše 2 % pre našu školu znamenajú prejavenie dôvery
a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!Fotogaléria z podujatí


Slávnostná akadémia k 85. výročiu založenia školy - 29. november 2019Fotogaléria z podujatia


P O Ď A K O V A N I E - Očovské Vianoce


 

Exkurzia žiakov 8. a 9. ročníka dňa 6. novembra 2019 

O Z N A M - Inkluzívne vzdelávanie


     

O Z N A M - Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v ŠJ
O Z N A M - Odnášanie neskonzumovaných obedov v školskej jedálni

     Vážení rodičia,

     dávame Vám do pozornosti usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k odnášaniu             obedov (aj nedojedených) zo školskej jedálne. Konzumácia jedál je neoddeliteľnou
     súčasťou činnosti školskej jedálne. Zariadenia školského stravovania nie sú
     zriadené za účelom výdaja jedál a nápojov do prepravných nádob pre ich
     konzumáciu v domácom prostredí.
          
     Usmernenie ÚVZ SR  | PDF | 119 kB |


O Z N A M Y - Školská jedáleň

 • Účty na zasielanie platieb za potraviny IBAN:
           Základná škola: SK77 0200 0000 3500 3143 2412
           Materská škola: SK58 0200 0000 3500 3113 3412

 • Účet na zasielanie platieb za réžiu IBAN:
           SK51 0200 0000 0016 6639 0353
 • Odhlásenie stravy je potrebné urobiť do 8:00 hod.:
     -  osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
     -  telefonicky na čísle 045/5349 225
     -  zapísaním sa do zošita uloženého v ZŠ
 

           Časový rozvrh vyučovacích hodín            

1. hodina    07:45 - 08:30 hod.
2. hodina    08:40 - 09:25 hod.
3. hodina    09:40 - 10:25 hod.
                        4. hodina    10:35 - 11:20 hod.                        
5. hodina    11:30 - 12:15 hod.
6. hodina    12:25 - 13:10 hod.
7. hodina    13:40 - 14:25 hod.

Prázdniny v školskom roku 2019 - 2020

Prázdniny Posledný deň vyučovania
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania
Jesenné 29. 10. 2019    Utorok 30. 10. 2019 -
31. 10. 2019
04. 11. 2019
Pondelok
Vianočné 20. 12. 2019    Piatok 23. 12. 2019 -
07. 01. 2020
08. 01. 2020    Streda
Polročné 31. 01. 2020   Piatok 03. 02. 2020
Pondelok

04. 02. 2020 Utorok
Jarné 21. 02. 2020   Piatok 24. 02. 2020 -
28. 02. 2020
02. 03. 2020   Pondelok
Veľkonočné 08. 04. 2020
Streda
09. 04. 2020 -
14. 04. 2020
15. 04. 2020
Streda
Letné 30. 06. 2020   Utorok 01. 07. 2020 -
31. 08. 2020
02. 09. 2020     Streda

Rôzne internetové stránky zamerané na školu, štúdium a pod.

Posledná aktualizácia stránky: 26. 03. 2020

Správca obsahu (webmaster): zsocova(zavináč)zsocova.edu.sk
Technický prevádzkovateľ: Slovak Telekom, a. s.

Prehlásenie o prístupnosti

Ochrana osobných údajov