DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR POĽANA


Očová je dedina, v ktorej dodnes žije folklór hlboko zakorenený v srdci jej obyvateľov.
Náš súbor chce byť nositeľom a pokračovateľom tradícií, ktoré robia človeka krásnym,
hrdým na svoju dedovizeň a tým aj šťastným.   
   Prvá zmienka o založení súboru je z roku 1958, kedy pani učiteľka Anna Cibuľová sústredila nadané deti tanečno - speváckeho súboru. Ihneď od svojho vzniku mal súbor mnoho úspešných vystúpení v obci ale aj mimo nej. V nasledujúcich rokoch 1959-1962 súbor zaznamenal istú stagnáciu a jeho tanečníci a speváci sa realizovali cez folklórnu skupinu a mládežnícku zložku súboru Očovan. Renesanciu prináša rok 1962, keď sa znovu súbor aktivizuje a to pod vedením riaditeľa školy Jána Hudobu a choreografa Jána Priechodského. Súbor mal vtedy 25 členov a je orientovaný na autentický folklór Očovej. Od uvedeného roku súbor kvalitatívne rastie, organizačne sa stabilizuje a to pod vedením pani Viery Šimkovičovej, ktorá je vedúcou súboru až doteraz. Súbor propaguje náš folklór aj za hranicami našej vlasti. Vystupoval v Českej republike, Juhoslávii, Nórsku, Nemecku, Chorvátsku,  Ukrajine, Srbsku. V minulosti sa náš tanečník dostal až do ďalekej Sýrie. Počas roka sa zúčastňuje rôznych folklórnych festival, vystupuje aj pre obyvateľov Domova seniorov v Očovej alebo pri udalostiach, ktoré organizuje Združenie pre občianske záležitosti alebo Obec Očová.      
Vystúpenie vo Vyhniach - 2010Dni ÚĽUVu v
            Bratislave - 2010Bánov
             Kukuričňák - 2011

Galéria DFS Poľana 
DFS Poľana na Očovskej folklórnej hrude 2019


 DFF Očová :: 7.6.2013
XVI. nesúťažná prehliadka detských folklórnych súborovVideo #2  "Na potoku"   ::  Video #3 "Očová, Očová"Vystúpenia DFS Poľana

21.-22.09.2012 :: Nové Zámky
18. ročník - Novozámocký festival detských folklórnych súborov
---
15.09.2012 :: Plavecký Štvrtok
4. ročník - Festival Mravenec 2012
---
05.08.2012 :: Maňa

24. ročník Požitavských folklórnych slávností


Detva 2012 :: Vystúpenie na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou
Kokava nad Rimavicou 2012 :: Krajská súťažná prehliadka
Dňa 4. mája 2012 sa v Kokave nad Rimavicou uskutočnila krajská súťažná prehliadka detských ľudových hudieb, speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov Detský festival ľudovej hudby, na ktorom sa naša dievčenská spevácka skupina Poľana umiestnila v Striebornom pásme. Dievčatá spievali výborne a za ich umiestnenie im srdečne blahoželáme! Pripravovala ich p. uč. V. Šimkovičová, choreografia p. uč. L. Luptáková.
Vyhne 2012 :: Veľkonočné vystúpenie

V sobotu 7. apríla 2012 sme spríjemnili Veľkonočné sviatky hosťom v Hoteli Sitno vo Vyhniach 

Vítanie jari v Očovej
1. apríla 2012 sa v Remeselnom dvore  konal kultúrny program spojený s vynesením a spálením Moreny.
Na programe sa podieľal aj náš detský folklórny súbor. 


Dokument - DFS Poľana | PDF | 25 kB |