RSS (Really Simple Syndication ) je dátový formát určený pre čítanie noviniek
z webových stránok, na ktorých sa mení obsah.


Technológia RSS zjednodušuje Váš prístup k informáciam z Internetu. Špeciálny program - RSS čítačku - naplníte RSS výstupmi z Vašich obľúbených Internetových serverov a potom už len sťahujete obsah stránok, ktorý sa zobrazí priamo v RSS čítačke. Nemusíte navštevovať desiatky rôznych stránok a informačných serverov, všetky pre vás dôležité informácie budete mať vďaka technológií RSS odteraz na jednom mieste.

Na stránke, z ktorej chcete sťahovať informácie, hľadajte odkaz označený tromi písmenami - RSS (občas sa používa aj označenie XML, Feed alebo Channel). Adresu takéhoto odkazu skopírujte do RSS čítačky.


RSS - Wikipedia
Používanie informačných kanálov RSS v programe Internet Explorer 9    CHROME 23 - S nainštalovaným doplnkom "Rozšírenie Odber RSS" (od spoločnosti Google)


    INTERNET EXPLORER 10


    FIREFOX 17 - S nainštalovaným doplnkom "RSS Icon"


    OPERA 12.12