Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na našej škole darovaním 2 % z dane!
Vaše 2 % pre našu školu znamenajú prejavenie dôvery
a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2 %!


Podrobný mechanizmus na poukázanie 2 %  nájdete aj na http://www.rozhodni.sk/

K tlačivu Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane je potrebné zamestnávateľom vyplniť a potvrdiť aj tlačivo Potvrdenie o
zaplatení dane. Obidve tlačivá sa odovzdávajú na DÚ najneskôr do 30. 4. 2020. Podnikatelia, resp. osoby, ktoré podávajú daňové priznanie samostatne do 31. 3. 2020, by mali vpísať identifikačné údaje nášho združenia priamo do
tlačiva daňového priznania.

Obidve tlačivá aj s údajmi združenia sú uvedené nižšie a prosíme Vás
tiež, ak by ste mali vo svojom okruhu známych, ktorí by nám boli naklonení, aby ste oslovili a porosili o podporu aj tých.

Srdečná vďaka všetkým.


Ing. Pavel Holík, predseda OZ
OZ rodičov a priateľov školy pri ZŠ s MŠ Mateja Bela - Funtíka
Ul. ČSA 109/91, 962 23 Očová


Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SDI): 42192102

Poukázanie 2 % z dane upravuje § 50 a 52 odst. 26 Zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli doposiaľ prostredníctvom 2 % zo svojej zaplatenej
dane z príjmov a tým aj ku skvalitneniu študijných podmienok na našej škole.