A K T U Á L N E     O Z N A M Y


Aktualizované: 29. 09. 2020


OZNAM - VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG PRE MŠEdujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej
          školeOZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

 


Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (16. 9. 2020)  | PDF | 410 kB |OPATRENIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR - RÚŠKA V ZŠ


Opatrenie ÚVZ SR zo dňa 14. 9. 2020  | PDF | 1 461 kB |


PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV CENTRA VOĽNÉHO ČASU

Oznámenie pre rodičov k aktuálnej situácii v základnej škole

od 2. septembra 2020


Vážení rodičia,

 

blíži sa začiatok školského roka a bohužiaľ nemôže prebiehať bežným spôsobom. Všetci vnímame návrat hrozby epidémie COVID-19 a pomalé zvyšovanie sa počtu nakazených osôb.

Preto Vás chceme touto cestou poprosiť, aby ste zodpovedne pristupovali k púšťaniu svojho dieťaťa do školy.  Veríme, že tento neľahký čas už bude pomaly na ústupe, aby sme sa mohli spoločne pozerať dopredu, nabrať sily a energiu do nového školského roka, ktorý snáď  bude pokojnejší a tvorivejší.


Oznámenie pre rodičov  | PDF | 685 kB |


Detailné informácie nájdete na webovom sídle MŠVVaŠ SR TU.
 

Aktivity ku koncu školského roka 2019/2020


Záver školského roka 2019/2020 v obrazoch  | PDF | 367 kB |


 

  Pokyny a učebné materiály pre   žiakov k dištančnému vzdelávaniu počas prerušeného vyučovania

Milí žiaci, vážení rodičia, do zverejňovaných pokynov a učebných materiálov sme doplnili povinné výstupy žiakov z jednotlivých vyučovacích predmetov pre postup do vyššieho ročníka a pokyny k nástupu žiakov do školy od 1. júna 2020.
Ďalšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.

Aktualizácia pokynov a učebných materiálov: 15. 06. 2020ODKAZY NA LINKY POMOCI


1. Linka detskej dôvery
https://www.linkadeti.sk/domov

2. Linka dôvery Nezábudka http://www.linkanezabudka.sk

3. Linka detskej istoty
http://www.ldi.sk

4. Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
https://dobralinka.sk/


    
     

O Z N A M - Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v ŠJ
O Z N A M - Odnášanie neskonzumovaných obedov v školskej jedálni

     Vážení rodičia,

     dávame Vám do pozornosti usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k odnášaniu             obedov (aj nedojedených) zo školskej jedálne. Konzumácia jedál je neoddeliteľnou
     súčasťou činnosti školskej jedálne. Zariadenia školského stravovania nie sú
     zriadené za účelom výdaja jedál a nápojov do prepravných nádob pre ich
     konzumáciu v domácom prostredí.
          


O Z N A M Y - Školská jedáleň

 • Účty na zasielanie platieb za potraviny IBAN:
           Základná škola: SK77 0200 0000 3500 3143 2412
           Materská škola: SK58 0200 0000 3500 3113 3412

 • Účet na zasielanie platieb za réžiu IBAN:
           SK51 0200 0000 0016 6639 0353
 • Odhlásenie stravy je potrebné urobiť do 8:00 hod.:
     -  osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
     -  telefonicky na čísle 045/5349 225
     -  zapísaním sa do zošita uloženého v ZŠ
 

           Časový rozvrh vyučovacích hodín            

1. hodina    07:45 - 08:30 hod.
2. hodina    08:40 - 09:25 hod.
3. hodina    09:40 - 10:25 hod.
                        4. hodina    10:35 - 11:20 hod.                        
5. hodina    11:30 - 12:15 hod.
6. hodina    12:25 - 13:10 hod.
7. hodina    13:40 - 14:25 hod.

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

Prázdniny Posledný deň vyučovania
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania
Jesenné 28. 10. 2020    Streda 29. 10. 2020 -
30. 10. 2020
02. 11. 2020
Pondelok
Vianočné 22. 12. 2020    Utorok 23. 12. 2020 -
07. 01. 2021
08. 01. 2021    Piatok
Polročné 29. 01. 2021   Piatok 01. 02. 2021
Pondelok

02. 02. 2021 Utorok
Jarné 12. 02. 2021   Piatok 15. 02. 2021 -
19. 02. 2021
22. 02. 2021   Pondelok
Veľkonočné 31. 03. 2021
Streda
01. 04. 2021 -
06. 04. 2021
07. 04. 2021
Streda
Letné 30. 06. 2021   Streda 01. 07. 2021 -
31. 08. 2021
02. 09. 2021     Štvrtok

Rôzne internetové stránky zamerané na vzdelávanie.

Správca obsahu (webmaster): zsocova.edu(zavináč)gmail.com
Technický prevádzkovateľ: Slovak Telekom, a. s.

Prehlásenie o prístupnosti

Ochrana osobných údajov