A K T U Á L N E     O Z N A M Y


Aktualizácia: 28. 06. 2022

Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka - formulár (od 10. 05. 2022)


DETSKÝ LETNÝ TÁBOR 2022


Záväzná prihláška do letného tábora  | PDF | 401 kB |

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY

NAŠA ŠKOLA JE ZAPOJENÁ DO NÁRODNÉHO PROJEKTU

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov IIMaľovaná cyklomapa Podpoľanie deťom
Aktivity žiakov a pedagógov v školskom roku 2021/2022


 

 


 
    
 

ODKAZY NA LINKY POMOCI    
     

O Z N A M - Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v ŠJ
O Z N A M - Odnášanie neskonzumovaných obedov v školskej jedálni

     Vážení rodičia,

     dávame Vám do pozornosti usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k odnášaniu             obedov (aj nedojedených) zo školskej jedálne. Konzumácia jedál je neoddeliteľnou
     súčasťou činnosti školskej jedálne. Zariadenia školského stravovania nie sú
     zriadené za účelom výdaja jedál a nápojov do prepravných nádob pre ich
     konzumáciu v domácom prostredí.
          


O Z N A M Y - Školská jedáleň

 • Účty na zasielanie platieb za potraviny IBAN:
           Základná škola: SK77 0200 0000 3500 3143 2412
           Materská škola: SK58 0200 0000 3500 3113 3412

 • Účet na zasielanie platieb za réžiu IBAN:
           SK51 0200 0000 0016 6639 0353
 • Odhlásenie stravy je potrebné urobiť do 8:00 hod.:
     -  osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
     -  telefonicky na čísle 045/5349 225
     -  zapísaním sa do zošita uloženého v ZŠ
 

           Časový rozvrh vyučovacích hodín            

1. hodina    07:45 - 08:30 hod.
2. hodina    08:40 - 09:25 hod.
3. hodina    09:40 - 10:25 hod.
                        4. hodina    10:35 - 11:20 hod.                        
5. hodina    11:30 - 12:15 hod.
6. hodina    12:25 - 13:10 hod.
7. hodina    13:40 - 14:25 hod.


Rôzne internetové stránky zamerané na vzdelávanie.

Správca obsahu (webmaster): zsocova.edu(zavináč)gmail.com
Technický prevádzkovateľ: Slovak Telekom, a. s.

Prehlásenie o prístupnosti

Ochrana osobných údajov