Aktuálne oznamyO Z N A M  -  Nové číslo časopisu Školská ozvena

   

 

O Z N A M Y - Školská jedáleň

  • Účty na zasielanie platieb stravného IBAN:
           Základná škola: SK77 0200 0000 3500 3143 2412
           Materská škola: SK58 0200 0000 3500 3113 3412

  • Odhlásenie stravy je potrebné urobiť do 8:00 hod.
     -  osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
     -  telefonicky na čísle 045/5349 225
     -  zapísaním sa do zošita uloženého v ZŠ

Týždeň zdravej výživy - október 2016

Zmena výšky režijných nákladov v roku 2017


Vyučovacie hodiny                                  Internetová žiacka knižka

  • 1. hodina    07:45 - 08:30 hod.
  • 2. hodina    08:40 - 09:25 hod.
  • 3. hodina    09:45 - 10:30 hod.
  • 4. hodina    10:40 - 11:25 hod.                        
  • 5. hodina    11:35 - 12:20 hod.
  • 6. hodina    12:25 - 13:10 hod.
  • 7. hodina    13:30 - 14:15 hod.
  • 8. hodina    14:25 - 15:10 hod.

Prázdniny v školskom roku 2016 - 2017

Prázdniny Posledný deň vyučovania
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania
Jesenné 27. 10. 2016    Štvrtok 28. 10. 2016
31. 10. 2016
02. 11. 2016
Streda
Vianočné 22. 12. 2016    Štvrtok 23. 12. 2016
05. 01. 2017
09. 01. 2017    Pondelok
Polročné 02. 02. 2017   Štvrtok 03. 02. 2017
Piatok

06. 02. 2017 Pondelok
Jarné 24. 02. 2017   Piatok 27. 02. 2017
03. 03. 2017
06. 03. 2017    Pondelok
Veľkonočné 12. 04. 2017
Streda
13. 04. 2017
18. 04. 2017
19. 04. 2017
Streda
Letné 30. 06. 2017    Piatok 03. 07. 2017
31. 08. 2017
04. 09. 2017     Pondelok

Rôzne internetové stránky zamerané na školu, štúdium a pod.

Posledná aktualizácia stránky: 04. 08. 2017
Správca obsahu (webmaster): zsocova@zsocova.edu.sk
Technický prevádzkovateľ: Slovak Telekom, a. s.
Prehlásenie o prístupnosti