OZNAM - Detský pobytový tábor

 Centrum voľného času pri ZŠ s MŠ Mateja Bela Funtíka v Očovej organizuje
   detský pobytový tábor
v termíne 6. - 10. júla 2015 na termálnom kúpalisku v Dolnej Strehovej.
                                                                                 


OZNAM - Zber starého papiera

Základná škola s materskou školou Mateja Bela Funtíka v Očovej organizuje
zber starého papiera v termíne 18. - 29. mája 2015.
 


OZNAM - Zmena výšky stravného

     Podľa uznesenia č. 221/2014 Obecného zastupiteľstva obce Očová sa od 1.4.2014
     mení výška  stravného v ZŠ a MŠ.
 


Školská jedáleň

Pozrieť
          jedálny lístok

 • Účet na zasielanie platieb stravného: 35-31432412/0200
 • Odhlásenie stravy je potrebné urobiť do 8:00 hod
     -  osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
     -  telefonicky na čísle 045/5349225
     -  zapísaním sa do zošita uloženého v ZŠ


Vyučovacie hodiny                                     Internetová žiacka knižka

 • 1. hodina    07:45 - 08:30 hod
 • 2. hodina    08:40 - 09:25 hod
 • 3. hodina    09:45 - 10:30 hod
 • 4. hodina    10:40 - 11:25 hod
 • 5. hodina    11:35 - 12:20 hod
 • 6. hodina    12:25 - 13:10 hod
 • 7. hodina    13:30 - 14:15 hod
 • 8. hodina    14:25 - 15:10 hod

Prázdniny 2014 - 2015

Prázdniny Posledný deň vyučovania Termín Začiatok vyučovania
Jesenné 29.10.2014    Streda 30.10.2014 31.10.2014
03.11.2014
Pondelok
Vianočné 19.12.2014    Piatok 22.12.2014 07.01.2015 08.01.2015    Štvrtok
Polročné 30.01.2015   Piatok 02.02.2015
Pondelok

03.02.2015 Utorok
Jarné 13.02.2015   Piatok 16.02.2015 20.02.2015 23.02.2015    Pondelok
Veľkonočné 01.04.2015
Streda
02.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
Streda
Letné 30.06.2015     Utorok 01.07.2015 31.08.2015 02.09.2015     Utorok

Rôzne internetové stránky zamerané na školu, štúdium a pod.


[CNW:Counter]