A K T U Á L N E     O Z N A M YO Z N A M - Externé hodnotenie kvality vzdelávania

O Z N A M - Poďakovanie Ing. Pavla Holíka, predsedu Výboru OZ ZRPŠ


Poďakovanie OZ ZRPŠ  | PDF | 248 kB |

O Z N A M - Voľné pracovné miesto - kuchár, kuchárkaO Z N A M - Odnášanie neskonzumovaných obedov v školskej jedálni

     Vážení rodičia,

     dávame Vám do pozornosti usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR k odnášaniu             obedov (aj nedojedených) zo školskej jedálne. Konzumácia jedál je neoddeliteľnou
     súčasťou činnosti školskej jedálne. Zariadenia školského stravovania nie sú
     zriadené za účelom výdaja jedál a nápojov do prepravných nádob pre ich
     konzumáciu v domácom prostredí.
          
     Usmernenie ÚVZ SR  | PDF | 119 kB |


O Z N A M Y - Školská jedáleň

 • Účty na zasielanie platieb stravného IBAN:
           Základná škola: SK77 0200 0000 3500 3143 2412
           Materská škola: SK58 0200 0000 3500 3113 3412

 • Odhlásenie stravy je potrebné urobiť do 8:00 hod.
     -  osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
     -  telefonicky na čísle 045/5349 225
     -  zapísaním sa do zošita uloženého v ZŠ

Týždeň zdravej výživy - október 2017


Jedálny lístok ZŠ  | PDF | 90 kB |

Jedálny lístok MŠ  | PDF | 90 kB |


   Vyučovacie hodiny                                   Internetová žiacka knižka

 • 1. hodina    07:45 - 08:30 hod.
 • 2. hodina    08:40 - 09:25 hod.
 • 3. hodina    09:45 - 10:30 hod.
 • 4. hodina    10:40 - 11:25 hod.                        
 • 5. hodina    11:35 - 12:20 hod.
 • 6. hodina    12:25 - 13:10 hod.
 • 7. hodina    13:30 - 14:15 hod.
 • 8. hodina    14:25 - 15:10 hod.

Prázdniny v školskom roku 2018 - 2019

Prázdniny Posledný deň vyučovania
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania
Jesenné 29. 10. 2018    Pondelok 31. 10. 2018 -
02. 11. 2018
05. 11. 2018
Pondelok
Vianočné 21. 12. 2018    Piatok 23. 12. 2018 -
07. 01. 2019
08. 01. 2019    Utorok
Polročné 31. 01. 2019   Štvrtok 01. 02. 2019
Piatok

04. 02. 2019 Pondelok
Jarné 01. 03. 2019   Piatok 04. 03. 2019 -
08. 03. 2019
11. 03. 2019   Pondelok
Veľkonočné 17. 04. 2019
Streda
18. 04. 2019 -
23. 04. 2019
24. 04. 2019
Streda
Letné 28. 06. 2019   Piatok 01. 07. 2019 -
31. 08. 2019
02. 09. 2019     Pondelok

Rôzne internetové stránky zamerané na školu, štúdium a pod.

Posledná aktualizácia stránky: 17. 01. 2019
Správca obsahu (webmaster): zsocova@zsocova.edu.sk
Technický prevádzkovateľ: Slovak Telekom, a. s.
Prehlásenie o prístupnosti

Ochrana osobných údajov