O Z N A M - TESTOVANIE 5 - 2016

Vážení rodičia, milí žiaci,

dňa 23. novembra 2016 (streda) sa uskutoční v našej základnej škole celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Podrobné informácie sú uvedené v priloženom súbore.


EXTERNÉ HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA

   

O Z N A M - Zmena výšky stravného

     Podľa uznesenia č. 221/2014 Obecného zastupiteľstva obce Očová sa od 1. 4. 2014
     mení výška  stravného v ZŠ a MŠ.
 


Školská jedáleň

  • Účet na zasielanie platieb stravného: 35-31432412/0200
  • Odhlásenie stravy je potrebné urobiť do 8:00 hod.
     -  osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
     -  telefonicky na čísle 045/5349225
     -  zapísaním sa do zošita uloženého v ZŠ

Týždeň zdravej výživy


Vyučovacie hodiny                                     Internetová žiacka knižka

  • 1. hodina    07:45 - 08:30 hod.
  • 2. hodina    08:40 - 09:25 hod.
  • 3. hodina    09:45 - 10:30 hod.
  • 4. hodina    10:40 - 11:25 hod.                        
  • 5. hodina    11:35 - 12:20 hod.
  • 6. hodina    12:25 - 13:10 hod.
  • 7. hodina    13:30 - 14:15 hod.
  • 8. hodina    14:25 - 15:10 hod.

Prázdniny v školskom roku 2016 - 2017

Prázdniny Posledný deň vyučovania
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania
Jesenné 27. 10. 2016    Štvrtok 28. 10. 2016
31. 10. 2016
02. 11. 2016
Streda
Vianočné 22. 12. 2016    Štvrtok 23. 12. 2016
05. 01. 2017
09. 01. 2017    Pondelok
Polročné 02. 02. 2017   Štvrtok 03. 02. 2017
Piatok

06. 02. 2017 Pondelok
Jarné 24. 02. 2017   Piatok 27. 02. 2017
03. 03. 2017
06. 03. 2017    Pondelok
Veľkonočné 12. 04. 2017
Streda
13. 04. 2017
18. 04. 2017
19. 04. 2017
Streda
Letné 30. 06. 2017    Piatok 03. 07. 2017
31. 08. 2017
04. 09. 2017     Pondelok

Rôzne internetové stránky zamerané na školu, štúdium a pod.

Posledná aktualizácia stránky: 27. 10. 2016
Správca obsahu (webmaster): zsocova@zsocova.edu.sk
Technický prevádzkovateľ: Slovak Telekom, a. s.
Prehlásenie o prístupnosti