OZNAM - Prevádzka materskej školy

Obecný úrad v Očovej a vedenie Základnej školy s materskou školou v Očovej oznamujú občanom, že v dôsledku prác na nadstavbe materskej školy, obmedzených hlavne nepriazňou počasia, sa pozastavenie prevádzky materskej školy predlžuje
do 1. septembra 2014 (v súlade s §2 ods.6 vyhlášky Ministerstva školstva SR
č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole).
Nástup detí do materskej školy bude možný 2. septembra 2014.

Ďakujeme za pochopenie


OZNAM - ZMENA  VÝŠKY STRAVNÉHO

     Podľa uznesenia č. 221/2014 Obecného zastupiteľstva obce Očová sa od 1.4.2014
     mení výška  stravného v ZŠ a MŠ.
 


Školská jedáleň

Pozrieť
          jedálny lístok

 • Účet na zasielanie platieb stravného: 35-31432412/0200
 • Odhlásenie stravy je potrebné urobiť do 8:00 hod
     -  osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
     -  telefonicky na čísle 045/5349225
     -  zapísaním sa do zošita uloženého v ZŠ


Vyučovacie hodiny                                                IŽK - Prihlásenie

 • 1. hodina    07:45 - 08:30 hod
 • 2. hodina    08:40 - 09:25 hod
 • 3. hodina    09:45 - 10:30 hod
 • 4. hodina    10:40 - 11:25 hod
 • 5. hodina    11:35 - 12:20 hod
 • 6. hodina    12:25 - 13:10 hod
 • 7. hodina    13:30 - 14:15 hod
 • 8. hodina    14:25 - 15:10 hod

Prázdniny 2013-2014

Prázdniny Posledný deň vyučovania Termín Začiatok vyučovania
Jesenné 29.10.2013    Utorok 30.10.2013 01.11.2013 04.11.2013
Pondelok
Vianočné 20.12.2013    Piatok 23.12.2013 07.01.2014 08.01.2014    Streda
Polročné 31.01.2014   Piatok 03.02.2014 04.02.2014 Utorok
Jarné 14.02.2014   Piatok 17.02.2014 21.02.2014 24.02.2014    Pondelok
Veľkonočné 16.04.2014
Streda
17.04.2014
22.04.2014
23.04.2014
Streda
Letné 27.06.2013     Piatok 30.06.2014 29.08.2014 02.09.2014     utorok

Rôzne internetové stránky zamerané na školu, štúdium a pod.


[CNW:Counter]