O Z N A M - OZ ZRPŠ - Rodičovský ples 2016

  OZ ZRPŠ pri Základnej škole s materskou školou M. Bela Funtíka v Očovej
ďakuje všetkým jednotlivcom, sponzorom a účastníkom
Rodičovského plesu, ktorý sa konal dňa 29. januára 2016.EXTERNÉ HODNOTENIE KVALITY VZDELÁVANIA

   

OZNAM - Zmena výšky stravného

     Podľa uznesenia č. 221/2014 Obecného zastupiteľstva obce Očová sa od 1. 4. 2014
     mení výška  stravného v ZŠ a MŠ.
 


Školská jedáleň

Pozrieť
          jedálny lístok

 • Účet na zasielanie platieb stravného: 35-31432412/0200
 • Odhlásenie stravy je potrebné urobiť do 8:00 hod.
     -  osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
     -  telefonicky na čísle 045/5349225
     -  zapísaním sa do zošita uloženého v ZŠ

Týždeň zdravej výživy


Vyučovacie hodiny                                     Internetová žiacka knižka

 • 1. hodina    07:45 - 08:30 hod.
 • 2. hodina    08:40 - 09:25 hod.
 • 3. hodina    09:45 - 10:30 hod.IŽK
 • 4. hodina    10:40 - 11:25 hod.                        
 • 5. hodina    11:35 - 12:20 hod.
 • 6. hodina    12:25 - 13:10 hod.
 • 7. hodina    13:30 - 14:15 hod.
 • 8. hodina    14:25 - 15:10 hod.

Prázdniny v školskom roku 2015 - 2016

Prázdniny Posledný deň vyučovania
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania
Jesenné 28. 10. 2015    Streda 29. 10. 2015
30. 10. 2015
02. 11. 2015
Pondelok
Vianočné 22. 12. 2015    Utorok 23. 12. 2015
07. 01. 2016
08. 01. 2016    Piatok
Polročné 29. 01. 2016   Piatok 01. 02. 2016
Pondelok

02. 02. 2016 Utorok
Jarné 26. 02. 2016   Piatok 29. 02. 2016
04. 03. 2016
07. 03. 2016    Pondelok
Veľkonočné 23. 03. 2016
Streda
24. 03. 2016
29. 03. 2016
30. 03. 2016
Streda
Letné 30. 06. 2016     Štvrtok 01. 07. 2016
02. 09. 2016
05. 09. 2016     Pondelok

Rôzne internetové stránky zamerané na školu, štúdium a pod.

Posledná aktualizácia stránky: 05. 02. 2016
Správca obsahu (webmaster): zsocova@zsocova.edu.sk