A K T U Á L N E     O Z N A M Y


O Z N A M - Voľné pracovné miesto
O Z N A M - Denný letný tábor - KRIŽIAČIKO Z N A M - Letné prázdninové tábory

O Z N A M Y - Školská jedáleň

  • Účty na zasielanie platieb stravného IBAN:
           Základná škola: SK77 0200 0000 3500 3143 2412
           Materská škola: SK58 0200 0000 3500 3113 3412

  • Odhlásenie stravy je potrebné urobiť do 8:00 hod.
     -  osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky
     -  telefonicky na čísle 045/5349 225
     -  zapísaním sa do zošita uloženého v ZŠ

Týždeň zdravej výživy - október 2017

Zmena výšky režijných nákladov v roku 2018

Jedálny lístok ZŠ  | PDF | 90 kB |

Jedálny lístok MŠ  | PDF | 90 kB |


   Vyučovacie hodiny                                   Internetová žiacka knižka

  • 1. hodina    07:45 - 08:30 hod.
  • 2. hodina    08:40 - 09:25 hod.
  • 3. hodina    09:45 - 10:30 hod.
  • 4. hodina    10:40 - 11:25 hod.                        
  • 5. hodina    11:35 - 12:20 hod.
  • 6. hodina    12:25 - 13:10 hod.
  • 7. hodina    13:30 - 14:15 hod.
  • 8. hodina    14:25 - 15:10 hod.

Prázdniny v školskom roku 2017 - 2018

Prázdniny Posledný deň vyučovania
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania
Jesenné 27. 10. 2017    Piatok 30. 10. 2017 -
31. 10. 2017
02. 11. 2017
Štvrtok
Vianočné 22. 12. 2017    Piatok 23. 12. 2017 -
05. 01. 2018
08. 01. 2018    Pondelok
Polročné 01. 02. 2018   Štvrtok 02. 02. 2018
Piatok

05. 02. 2018 Pondelok
Jarné 16. 02. 2018   Piatok 19. 02. 2018 -
23. 02. 2018
26. 02. 2018   Pondelok
Veľkonočné 28. 03. 2018
Streda
29. 03. 2018 -
03. 04. 2018
04. 04. 2018
Streda
Letné 29. 06. 2018   Piatok 02. 07. 2018 -
31. 08. 2018
03. 09. 2018     Pondelok

Rôzne internetové stránky zamerané na školu, štúdium a pod.

Posledná aktualizácia stránky: 13. 07. 2018
Správca obsahu (webmaster): zsocova@zsocova.edu.sk
Technický prevádzkovateľ: Slovak Telekom, a. s.
Prehlásenie o prístupnosti

Ochrana osobných údajov